பக்கம்_பேனர்

பாதுகாப்பான ஆடை

பாதுகாப்பான ஆடை

 • செலவழிக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு உறைகள்

  செலவழிக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு உறைகள்

  * பொருள்: 60 கிராம் மைக்ரோபோரஸ் படம்
  *தையல்: ஒற்றை தையல், இரட்டை தையல் அல்லது அல்ட்ராசோனிக் சீல்
  * விளக்கக்காட்சி: மருத்துவ மடிப்பு அல்லது நிலையான மடிப்பு
  *கஃப்ஸ்: மீள்
  * பேக்கிங்: தனிப்பட்ட பேக்
  *தரநிலைகள்: உத்தரவு 89/696/EEC
  *விரும்பினால்: ஷூ கவரேஜ்