பக்கம்_பேனர்

கண்ணாடிகள்

கண்ணாடிகள்

 • பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள்

  பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள்

  பல்வேறு தலை சுற்றளவுக்கு ஏற்றது
  பாலிகார்பனேட் லென்ஸ்கள்: பரந்த மற்றும் தெளிவான பார்வை பார்வை
  மூக்குத்தி: மென்மையான மூக்குத்தி
  பட்டா: அனுசரிப்பு, நெகிழ்வான
  மற்ற கண்ணாடிகளுடன் இணக்கம்
  தாக்கம் மற்றும் திரவ தெறிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கவும்